Er is in coaching en therapieland op verschillende social media platforms een discussie gaande over wel of niet online werken. Met name rond hypnose zijn de meningen hierover verdeeld.
Ik heb er voor gekozen om wel online door te werken. Mijn clientengroep bestaat voornamelijk uit zorgwerkers, en het mag voor iedereen duidelijk zijn dat juist deze groep het momenteel heel zwaar heeft. Maar ook andere clienten hebben het momenteel extra zwaar. En juist in deze periode werkt de Coronacrisis als een vergrootglas. De problemen die er al waren worden door de quarantaine alleen nog maar groter en heftiger. In veel thuissituaties bereikt de snelkookpan haar hoogtepunt.

Het probleem blijft.

Mensen kwamen bij je met een vraag. Deze vraag gaat niet vanzelf weg, wordt waarschijnlijk alleen maar urgenter. Daarom ben jij als coach of therapeut meer dan ooit nodig! Wachten tot na de crisis omdat je hen niet (online) van dienst kunt zijn maakt dat het water hen nog meer aan de lippen gaat staan.
Natuurlijk is het niet in iedere beroepsgroep haalbaar om online te werken, maar ik hoor ook mensen beweren dat het niet kan waar met wat creativiteit misschien best nog wel mogelijkheden zijn.

Welk platform kies ik?

Er zijn verschillende mooie platforms om online mee te werken. Sommigen bieden hun diensten in deze Coronaperiode gratis aan.
Over veiligheid is veel te doen. ZOOM is een veelgebruikt platform vanwege de vele extra mogelijkheden, maar ligt onder vuur vanwege hun omgang met privacy. Echter de laatste berichten zijn dat Zoom zich deze kritiek ter harte heeft genomen en dat er maatregelen zijn genomen om de veiligheid en privacy te waarborgen. Zo kun je mensen in een wachtkamer plaatsen zodat ze niet zomaar in kunnen breken in een sessie, en wordt er een wachtwoord gevraagd om deel te nemen aan een meeting.
https://zoom.us/

Een veilige online omgeving is CLICKDOCK, een platform voor videoconsultatie speciaal voor zorgverleners.
https://www.cgm.com/nl/videoconsult.nl.jsp

Een andere veilige online omgeving is MEET van Google Gsuits. Dit is normaal een zakelijk pakket, maar ook voor nu (tijdelijk) gratis te gebruiken.
https://gsuite.google.nl/intl/nl/products/meet/

Ik ben benieuwd of jij al online werkt, of dat je dit misschien nu toch overweegt. Wil je het laten weten in een reactie?