In de persconferentie en ook in de media kregen we te horen dat de zorg meer dan ooit onder druk staat. Het ziekteverzuim stijgt want het personeel loopt op hun tandvlees.
Burn-out is volksziekte nummer 1 aan het worden. Mensen met een burn-out voelen dit vaak als het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

Wie hiermee te maken krijgt of heeft gehad weet dat je hier niet snel klaar mee bent.
Burn-out blijkt heel goed te behandelen met hypnose.

De aanpak van burn-out bestaat doorgaans uit verschillende fasen. In de eerste fase wordt gewerkt aan het verminderen van de klachten als vermoeidheid, stress, somberheid/depressie. En er wordt gewerkt aan het verbeteren van de conditie. De andere fasen bestaan uit het onderzoeken naar belemmerende gedachten die de aandoening veroorzaken en in standhouden. Deze worden met behulp van hypnose omgebogen naar helpende overtuigingen. Met deze nieuwe inzichten worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. De volgorde van deze fasen is willekeurig.

Wat hypnose hierin doet is het versnellen van deze fasen. Dit is te merken aan de energie die sneller terugkeert, de uitputting neemt sneller af en de somberheid vermindert sneller dan wanneer er geen hypnose ingezet wordt. Cliënten en daarmee ook hun naasten merken sneller verbetering op al deze fronten en herstellen eerder. Met de nieuw verworven inzichten en vaardigheden wordt bovendien het risico op terugval aanzienlijk verkleind. Al met al een prachtige win-win formule.

Zou het niet prachtig zijn als jij anderen zo krachtig zou kunnen helpen met burn-out en stress?