Tijdens een wandeling op een mooie zonnige dag liep de vrouw langs een prachtig huis. Het vreemde was, dat de tuin van het mooie huis overwoekerd was met allemaal onkruid. Het groeide hoog tegen de muren en overgroeide het complete tuinhek. In de tuin was een vrouw met verhitte bewegingen aan het werk om het onkruid te snoeien. Ze rukte met bruuske gebaren hele kluiten onkruid met stengel en al uit de grond zodat er grote gaten ontstonden in de bodem.

Daarbij mopperde ze luidop, terwijl ze het geplukte groen met onderdrukte woede in een bak smeet. Door de gaten die er ontstonden in de grond en de afgebroken stengels van het onkruid hing er een beklemmende sfeer rond de tuin.

De wandelende vrouw voelde een onaangename sensatie over haar rug en liep snel verder richting het volgende huis even verderop.

Ook daar was een vrouw bezig in een tuin vol onkruid, maar hier voelde de sfeer heel anders. De vrouw zong, snoeide en bewaterde het groen. De dode blaadjes haalde ze liefdevol weg terwijl ze glimlachte tijdens haar werk en zachtjes op bemoedigende toon praatte tegen de bloemetjes van het onkruid. Er ging een weldadige rust van haar uit.
De passerende vrouw raakte geïntrigeerd door het verschil en kon het niet laten om een gesprek te beginnen.

“Hoe komt het dat u zo ontspannen onkruid aan het wieden bent terwijl uw buurvrouw er duidelijk een hekel aan heeft?”, vroeg de vrouw.

De tuinierende vrouw glimlachte mild en antwoordde: “Alles in mijn tuin staat symbool voor alle verdrietige en moeilijke situaties die ik in mijn leven heb meegemaakt. Jaren heb ik het vervloekt en geprobeerd het weg te halen. Nu weet ik dat het me heeft gevormd, gesterkt en dat het bij mij hoort. Door er goed voor te zorgen en het te waarderen zie ik ook in het onkruid de mooiste bloemen. En met die bloemen die ik hieruit kan laten voortkomen kan ik anderen ook weer laten bloeien. Ik help nu mensen die nog midden in hun overwoekerde tuin zitten weer verder. Omdat ik weet hoe het is en daarmee hen het beste kan aanvoelen.

Hebben wij niet allemaal in meer of mindere mate een innerlijke tuin met onkruid? Een overwinning of een lastige uitdaging die we hebben over wonnen. Of het nu gaat om verlies, burn-out, depressie, of iets anders. Dit is vaak de drijfveer waarmee we een ander ook heel graag willen helpen. Vanuit onze eigen ervaring, omdat we de pijn zo goed kennen. Dat was ooit de reden dat ik vanuit een oprecht verlangen anderen ging helpen met afvallen en op gewicht blijven.

Na het grootste deel van mijn leven te hebben gelijnd, gejojo’d en teleurgesteld en ongelukkig te zijn mijn succesformule andere lotgenoten te delen.

Wat is jouw onkruid? Waarmee wil jij anderen helpen?

Hypnotherapie werkt als een versneller. Het werkt net als die vrouw in die tweede tuin. Mild, vriendelijk en met respect voor de achterliggende oorzaak. Maar daardoor des te effectiever, en veel sneller dan met donders geweld er doorheen te banjeren. Wanneer iemand de ogen weer opslaat na een hypnose zijn ze vaak nog even stil van verwondering. En negen van de tien keer verzuchten ze dan: ”Dat was heel bijzonder, en heel fijn.”

Reken maar dat ze dan ook echt geholpen de deur weer uit gaan.

Momenteel hebben we te maken met een nieuw soort “onkruid”. Eentje die we met man en macht proberen uit te roeien. We weten inmiddels wat voor effect dat heeft op onze samenleving.
Post-Covid patiënten is een snel groeiende groep die jouw hulp dringend nodig heeft.

Het heeft ertoe geleid dat we in juni een speciale aangepaste eenmalige opleiding starten helemaal gericht op mensen helpen sneller te herstellen van Covid. Na deze opleiding ben jij Gespecialiseerd Covid Herstel Coach of Gespecialiseerd Covid Herstel Hypnotherapeut.
Beide starten op 14 juni.

Wil jij anderen op een verantwoorde manier hulp bieden in hun herstel na Covid?
Je ontvangt daarmee bovendien het speciale certificaat: Gespecialiseerd Covid Nazorg Coach/Hypnotherapeut

Jij kunt hen helpen hun leven sneller weer op de rit te krijgen.

Dus meld je meteen aan.